NY LEDANDE SJÖMATSAKTÖR

Lobster Seafood Sweden AB går samman med Fiskeriet Sverige AB och bildar ny ledande sjömatsaktör.

Fiskeriet och Lobster går samman och kommer fortsättningsvis att bedriva verksamheten under Fiskeriet Sverige AB. Sammanslagningen har trätt i kraft den 1 maj 2020 och innebär att en ny starkare gemensam företags­plattform bildas med två affärsområden; Dagligvaruhandel respektive Foodservice

Sammanslagningen ger en bredare produktportfölj, en effektivare organisation och fler och bättre synergier genom att en gemensam varuförsörjning och stab etableras. Sammanslagningen innebär också en ny betalande part för Er som har Lobster idag.