Branschtermer

Nedan visas en kortare beskrivning av några av de vanliga förekommande termer och förkortningar som i fiskbranschen ofta används i samband med olika typer av produktbeskrivningar.

Med fiskbestånd betecknar man fisk av samma art som lever inom ett begränsat område

Detta fungerar ungefär som ett drivgarn men det är sänkt till botten med hjälp av tyngder och fångar därför fisk som rör sig utmed botten eller strax ovanför denna t ex torsk, rödspätta, sandskädda, piggvar, havskatt och fjärsing

En bottentrål är ett fiskeredskap som dras efter havsbotten. Trålen dras med vajrar från fiskebåten. Trålens öppning spänns ut genom lämmar på sidorna, tyngder nedtill och flytredskap i övre kanten. Maskstorleken i trålen kan variera

I drivgarnsfisket inringas inte fisken, istället är nätmaskorna så små att endast fiskhuvudet går igenom men inte hela kroppen., vilket gör att fisken fastnar i maskorna. Drivgarn används mest vid sill-, lax- och makrillfiske till havs då garnen sätts ut i kilometerlånga länkar ned korkflöten flytande på ytan

Märkning som visar att fisken är nedfrusen till sjöss innan landstigning.

Flyttrål är ett mycket vanligt redskap som kan ställas in på önskat djup mellan botten och ytan. Den dras av en eller två fiskebåtar och man fångar framför allt sill och skarpsill med detta redskap

Det finns olika typer av fiskegarn som används till olika typer av fiskar. Torsk fångas mest med bottensatt garn. Det står på botten som ett finmaskigt staket. Nedre delen hålls vid botten med sänken och överdelen hålls uppe med flytverktyg. Fisken simmar in och fastnar med huvudet

International Council for the Exploration of the Sea. För att komma till ICES hemsida klicka här

Idividually Quick Frozen. Styckfryst eller Singelfryst

Individually Wrapped Pack. Individuellt fryst i påsförpackning

Har du en fråga?

Har du egna frågor eller funderingar
hör av dig till oss .