Lobster i ny kostym!

Vi bryr oss och värnar vår miljö för kommande generationer och har därför tagit fram en egen MCS-certifierad hummer. MSC-märkningen garanterar bl a att hummern är hållbart fiskad ur bestånd som inte riskerar utfiske och med minimal påverkan på miljön.