Med känsla & ”kundskap” sedan 1990

Lobster grundades 1990 som ett familjeföretag inom fisk och skaldjur av Arne Björklund - en idérik och jordnära man som brann för att importera frysta fisk- och skaldjursdelikatesser och för sina kunder. Då hette vi A.B. Lobster AB och Kjell Östman, som delade hans vision och inställning blev kort därefter delägare och VD. Arne Björklunds kundvänliga själ lever kvar i företaget efter hans bortgång år 2000.

Lobsters affärsidé, med kunskap och omsorg om såväl produkt som kund fungerade och importen ökade, liksom behovet av ett eget fryslager. Det medförde att Havsprodukter i Norrköping, med stora lagerutrymmen och kunnig personal, slogs samman med Lobster Seafood. 2001 förvärvades Frysvarugruppen, vilket blev ytterligare en kanal till butiksmarknaden.

Lobster Seafood Sweden AB med dotterföretag har idag ca 100 anställda. Försäljning och administration sker från huvudkontoret i Stockholm där fryslagring och packningsproduktion äger rum och är MSC-certifierad. Vårt dotterbolag Sjöboden Allt i Fisk har idag försäljning och produktionsanläggningar för färsk fisk i Stockholm, Göteborg, Gävle och Umeå.

Fryst från hela världen

Vi värdesätter de nära personliga banden och efter många år i branschen känner vi oftast de personer som vi gör affärer med, oavsett om det handlar om lax från Norge, kräftor från Kina eller regnbågsfilé från Peru. Vi lär också känna kunderna och är lyhörda för deras önskemål. Det är en viktig del för oss.

Tack vare nära kontakt med våra producenter runt om i hela världen kan vi göra våra inköp av fisk och skaldjur när smak, konsistens, utseende och vikt är som allra bäst.

Våra producenter och underleverantörer bedöms och utvärderas noga, t ex vad gäller förädlingsprocesser och miljökonsekvenser.

Färskt i hela Sverige

Ända sedan företagsstarten har vi samarbetat med de största odlarna av atlantlax (Salmo salar), i framförallt Norge. Vi har också byggt upp ett transportnät i nära samarbete med Postnord i Östersund. Det gör att vi kan garantera våra kunder – från Malmö i söder till Kiruna i norr – riktigt färsk fisk.

Idag rensas och paketeras merparten av den färska fisken innan den når butikerna, vilket fordrar ändamålsenliga, EU-godkända lokaler och moderna maskiner som klarar den senaste förpackningstekniken. För att klara de kraven köpte vi år 2003 de bägge färskfiskföretagen Sjöboden Allt i Fisk och Laxgrossen. Sedan 2007 ingår även Gävlefisk i koncernen – allt för att stärka försäljningen av färsk fisk till butiker från Stockholmsområdet upp längs hela Norrlandskusten.

Idag är hela färskfisk affären samlat under Sjöboden Allt i Fisk AB med huvudsäte i Stockholm, med en större produktionsanläggning i Gävle och en mindre anläggning i Umeå där vi bl a handfilétterar färsk fisk till restauranger.

I vår anläggning i Gävle produceras laxfilé av alla de slag. Alla typer av filé och kedjepackade laxportioner och laxkotletter. Vi har även en produktionslinje för filéttering av strömming samt en linje för atmospack som gör att vi har kontroll över hela kedjan från hel fisk till färdigpackad produkt mot både butik och grossist.